Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej przez Krot Invest KR Inżyniera Sp. z o.o. S.K.A strategii podatkowej:

Strategia podatkowa za rok podatkowy zakończony 31 października 2021 r.
Strategia podatkowa za rok podatkowy zakończony 31 października 2022 r.