Kariera

KR INŻYNIERIA SP. Z O.O.

Generalny Wykonawca Inwestycji zajmujący się budową budynków handlowo-usługowych i mieszkalno-usługowych poszukuje odpowiedzialnej i sumiennej osoby na stanowisko:

Inspektor budowy

 

Główne zadania:

 • Pełnienie funkcji Inspektora Robót, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane;
 • Nadzór oraz rzetelną kontrolę procesu budowlanego w oparciu o dokumentację techniczną, przepisy prawa budowlanego, a także normy i przepisy przeciwpożarowe;
 • Ścisła współpraca z Kierownikami Budów, a także z Inwestorem, Projektantami oraz Dyrektorami Regionu;
 • Współpraca z Działem Inwestycji, Działem Handlowym, Działem Rozliczeń;
 • Rozliczenie budowy w tym m.in. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i usterek, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych prac;
 • Sporządzanie cotygodniowych raportów z postępu robót;

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (warunek konieczny);
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  Doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika Budowy, Robót lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
 • Doświadczenie w realizacji obiektów handlowo-usługowych będzie dodatkowym atutem;
 • Prawo jazdy kat. B (warunek konieczny);
 • Mobilność;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne;
 • Samodzielność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz nastawienie na realizację celów;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie oraz atrakcyjny premiowy system motywacyjny;
 • Niezbędne narzędzia pracy (m.in. samochód, komputer, telefon);
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Realny i bezpośredni wpływ na rozwój firmy;
 • Dobre relacje i miłą atmosferę;
 • Możliwość zdobycia nowego doświadczenia;

 

KR INŻYNIERIA SP. Z O.O.

Generalny Wykonawca Inwestycji zajmujący się budową budynków handlowo-usługowych i mieszkalno-usługowych poszukuje odpowiedzialnej i sumiennej osoby na stanowisko Inżynier Budowy

Inżynier budowy

Główne zadania:

 • codzienna współpraca z Kierownikiem, Inspektorem Budowy;
 • stały nadzór prac inwestycyjnych w zakresie jakości i terminowości;
 • współtworzenie raportów z postępu prac;
 • uczestnictwo w odbiorach robót i odbiorach końcowych obiektów;
 • przestrzeganie oraz dbanie o porządek i BHP na budowie;
 • stała współpraca z Inwestorem i biurem projektowym;

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku;
 • znajomość technologii oraz praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia robót;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i dyspozycyjność;
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki i sumienność;
 • prawo jazdy kat. B (warunek konieczny);

Oferujemy:

 • niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon);
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i uprawień budowlanych;
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • stałe wynagrodzenie oraz premiowy system motywacyjny;
 • nowe doświadczenia, dobre relacje i miłą atmosferę;

Kosztorysant/osoba do sporządzania limitów ilościowych materiałów budowlanych

Obowiązki:

 • Opracowywanie limitów zużycia materiałowego dla realizowanych budów, według zasad obowiązujących w Spółce;
 • Sporządzenie zamówień na zbrojarskie wyroby stalowe według dokumentacji projektowej i wyliczonych limitów zużycia materiałowego oraz kontrola ich realizacji;
 • Utrzymywanie niezbędnych kontaktów z wyznaczonymi osobami ze strony Inwestora w zakresie ustalenia wymiany informacji niezbędnych do opracowania limitów materiałowych;
 • Udział w inwentaryzacji składników majątkowych w magazynach Spółki;

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie budowlane lub w trakcie nauki (technik budowlany/inżynier);
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • Umiejętność organizacji pracy;

Oferujemy:

 • niezbędne narzędzia pracy;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • stałe wynagrodzenie;
 • nowe doświadczenia, dobre relacje i miłą atmosferę;