Dla Inwestorów

Strefa Akcjonariusza służy komunikacji spółki Krot Invest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.)

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Spółki Krot Inwest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krotoszyn działając na podstawie art. 16 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19  (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, celem ich dematerializacji.Czytaj dalej

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Spółki Krot Inwest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krotoszyn działając na podstawie art. 16 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19  (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz drugi  akcjonariuszy Spółki,  do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, celem ich dematerializacji.Czytaj dalej