O nas

Firma z bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji prac budowlanych.

KrotInvest w skrócie:
Doskonała znajomość przepisów prawa budowlanego oraz rzetelna wiedza techniczna czynią z nas dobrego partnera. Niewątpliwą zaletą rozpoczęcia współpracy z nami jest kompleksowość świadczonych usług oraz świadoma odpowiedzialność za cały proces inwestycyjny. Zaczynamy na etapie decyzji o warunkach zabudowy, przez fazę projektową i wykonawczą, poprzez pozwolenie na używanie obiektu, aż po jednogłośne zakończenie procesu inwestycyjnego i oddanie obiektu do użytkowania. Zaufanie jakim obdarzają nas nasi Klienci jest najważniejszą motywacją i stanowi silne narzędzie do utrzymania samodyscypliny całego zespołu. Wierzymy, że siłę naszego teamu budują poszczególni ludzie, ich doświadczenie i niepodważalna wiedza techniczna.
Działamy na terenie całej Polski. Posiadamy wszelkie uprawnienia w zakresie wykonawstwa robót budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych. Prowadzone przez na prace są wykonywane rzetelnie i kompleksowo. Szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót. Stosujemy certyfikowane, nowoczesne i trwałe materiały ze sprawdzonych źródeł.

Wykonujemy

 • roboty ziemne i fundamentowe,
 • roboty żelbetowe, murarskie, tynkarskie i posadzkarskie,
 • instalacje i sieci wodno – kanalizacyjne, gazowe, PPOŻ, CO
  i technologiczne,
 • instalacje i sieci elektryczne,
 • instalacje niskoprądowe, komputerowo-telefoniczne, alarmowe, kontrola dostępu, domofony, monitoring, systemy PPOŻ,
 • instalacje i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
 • roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe,
 • roboty specjalistyczno-konstrukcyjne
 • roboty elewacyjne i dachowe,
 • roboty drogowe i parkingowe,
 • obiekty o konstrukcji drewnianej.

Specjalizujemy się w robotach wykończeniowych takich jak:

 • sucha zabudowa,
 • gładzie gipsowe,
 • ścianki działowe,
 • sufity podwieszane i systemowe,
 • glazura i terakota,
 • gładzie tynkarskie, malarskie, posadzkarskie,
 • stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

Obsługiwane sektory

Budowlany
Remontowy
Remontowo – wykończeniowy
Instalacyjny

Realizacje

Wybrane zakończone projekty.

Oferta

W celu maksymalizacji ergonomii zarządzania procesem inwestycyjnym
gwarantujemy usługi w zakresie:

Zarządzania inwestycją budowlaną

 • określanie celów i strategii działania;
 • wsparcie w procesie analiz i ocenie wykonalności;
 • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej;
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń;
 • zarządzanie zespołem realizującym inwestycję;
 • zapewnienie zespołu Inspektorów Nadzoru i Kierowników Budów;
 • wparcie w wyborze wykonawców robót;
 • monitorowanie postępu prac;
 • aktualizacja harmonogramu prac;
 • uzgodnienia, konsultacje i spotkania;
 • prowadzenie pełnej ewidencji dokumentów na poszczególnych etapach prac;
 • nadzór, kontrola i koordynacja odbioru procesu inwestycyjnego;

Konsultacji kosztowych

 • opracowanie budżetu szacunkowego;
 • analiza ryzyk;
 • doradztwo w zakresie dokumentacji kontraktowej;
 • raporty i rekomendacje;
 • współpraca z przedstawicielami inwestorów, projektantów i wykonawców;
 • ocena kosztów końcowych i uzgodnienia zmian;

Usługi inżyniera kontraktu

 • organizacja budowy;
 • opiniowanie harmonogramu prac i metod ich wykonania;
 • monitorowanie postępu prac i kontrola jakości wykonanych robót;
 • narady koordynacyjne i protokołowanie ustaleń;
 • raporty z postępu prac i wydatkowania kontraktowego;
 • koordynacja odbioru inwestycji;

Nadzoru inwestorskiego

 • doradztwo;
 • zgodność inwestycji w przepisami prawa;
 • koordynacja działań zespołów projektowych;
 • monitorowanie działań pod kątem przepisów BHP i PPOŻ;
 • analiza projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego;
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń i decyzji;
 • nadzór jakości i postępu prac;
 • spotkania i raportowanie postępu prac;

Inspektora Nadzoru

 • organizacja budowy;
 • opiniowanie harmonogramu prac i metod ich wykonania;
 • monitorowanie postępu prac i kontrola jakości wykonanych robót;
 • narady koordynacyjne i protokołowanie ustaleń;
 • raporty z postępu prac i wydatkowania kontraktowego;
 • koordynacja odbioru inwestycji;

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami już teraz.

 


SIEDZIBA FIRMY

 • KROT INVEST KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. SKA
 • ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
 • NIP 621-181-27-84BIURO ZARZĄDU

 • ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
 • Sekretariat: 62 332-69-40
 • Inwestycje: 62 332-69-61
 • Inwestycje: 607 770 032
 • Serwis: 62 332-69-71
 • Serwis: 62 332-69-72
 • Dział rozliczeń: 62 332-69-44
 • Dział handlowy: 62 332-69-47
 • Dział handlowy: 607 602 167
 • Dział transportu: 62 332-69-51
 • Dział księgowości: 62 332-69-46
 • Dział kadr: 62 332-69-41
 • Fax: 62 222-07-99
STREFA AKCJONARIUSZA

Informacje

Strefa Akcjonariusza służy komunikacji spółki Krot Invest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.)

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

   Zarząd Spółki Krot Inwest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krotoszyn działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki, do złożenia w siedzibie Spółki wszystkich wydanych dokumentów akcji tej Spółki w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, celem ich dematerializacji.

 

   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00).
   Jednocześnie wyjaśniamy, iż nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadziła obowiązkową dematerializację wszystkich akcji spółek niepublicznych, do których należy spółka Krot Inwest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Wydanie dokumentów akcji, które są obecnie w posiadaniu akcjonariuszy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu dematerializacji polegającego na przekształceniu akcji w wersji papierowej w akcje rejestrowe, które będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.
   W konsekwencji powyższego wykonywanie praw przysługujących z akcji będzie realizowane poprzez przedmiotowy rachunek od momentu przeprowadzenia procesu dematerializacji. Warte zaznaczenia jest, iż niezłożenie wydanych dokumentów akcji skutkować będzie utratą przez nie mocy obowiązującej, a w dalszej perspektywie również mocy dowodowej, co w praktyce doprowadzi do utraty statusu akcjonariusza.

Zarząd Komplementariusza

Spółki Krot Inwest KR Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krotoszynie

Krotoszyn, dnia 29.09.2020 roku